Hjemmearbejde Uden Smerter

From
Jump to: navigation, search

Spørg din it-support om hvordan det gøres på en sikker måde. Det er ikke altid nok at trykke på slet-knappen.

Center for Cybersikkerhed - Kastellet København Ø - Telefon: + E-mail: Særlig behov kontorstole

Når medarbejderne vender tilbage til deres arbejdsplads, bør det sikres, at der foretages en fuld gennemgang af pc’erne med et opdateret virusværktøj. Også it-administratorer har arbejdet hjemme. Særlige rettigheder og adgange, som har været betinget af fjernarbejde, bør dokumenteres og dernæst afvikles, hvis de ikke benyttes regelmæssigt. Det samme gælder for adgange for servicedesk-medarbejdere, i det omfang de ikke længere varetager opgaver hjemmefra. Indsaml erfaringer fra brugerne og it-kolleger, så organisationen kan være endnu bedre forberedt næste gang.

Sørg for at være bevidst om risici ved eventuelle midlertidige adgange eller tilladelser, og at revurdere dem når behovet ikke længere er til stede. Når situationen er normal igen, så husk at opsamle erfaringerne til at forbedre fjernadgang, processer og beredskabsplaner. Se også: Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark under COVID-19 pandemien Gode råd til medarbejderen om hjemmearbejde Brug de værktøjer og kommunikationskanaler din arbejdsplads stiller til rådighed, og husk at sikkerhedspolitikerne også gælder når du arbejder hjemmefra.

Til de it- og sikkerheds-ansvarlige. Punkter I bør være opmærksomme på, når I og jeres kollegaer vender tilbage til arbejdspladsen. Det er uafhængigt af om it-drift varetages af en it-driftsleverandør eller af jer selv. Vigtigst er, at I og virksomhedens ledelse har forberedt og kommunikeret klart ud, hvad der forventes af medarbejderne it-sikkerhedsmæssigt ved tilbagekomst.

Råd til borgerne om Cybersikkerhed Værktøjer til samarbejde og kommunikation Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark under COVID-19-pandemien Infografik med gode råd

Og fasthold de gode initiativer, f.eks. brug af to-faktor og VPN. Styrk bemandingen af service-desk de første par dage efter medarbejderne kommer tilbage, og vær indstillet på, at mange har glemt deres passwords. Gode råd til organisationen om hjemmearbejde Sørg for at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at de er bekendt med de besluttede kommunikationskanaler.

TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence TDC Erhverv Netværk Copyright © 2019, TDC, Alle rettigheder forbeholdes Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar Søg på Forsvarets hjemmesideNyhederArkiv

Populære arbejdsstole Behandlerstole og klinikstole Underlag uden pigge Kontorstole uden ryg Kontorskabe og reoler

Undersøgelsesrapporter UnderretningVæsentlige operatører Offentlige myndigheder Cybersikkerhedsrådet Information om anvendelse af Cookies

Bordplader til skriveborde Reception og lounge

Link til Center for Cybersikkerheds Linkedin profil Center for Cybersikkerhed > Publikationer > Vejledninger Gode råd om hjemmearbejde Punkter du bør være opmærksom på, når du kommer tilbage til arbejdspladsen. Når mange af os nu er ved at have mulighed for at komme fysisk tilbage til vores arbejdsplads, er der nogle forhold om informationssikkerhed, vi bør tænke over.

Gennemgå virksomhedens it-risikovurdering, og sørg for at der er taget højde for de risici, der er opstået som følge af hjemmearbejdet. Har I fulgt en beredskabs- eller krisestyringsplan, kan den måske også hjælpe til med hvorledes I vender tilbage til en normal it-driftssituation. Har I konkret viden om it-driftsforhold, som ikke er blevet varetaget i tilstrækkelig grad under Corona-sundhedskrisen, coldbuffer6.doodlekit.com bør disse forhold snarest mulig bringes i orden. En gennemgang af logs kan potentielt indikere om, der er sket noget uønsket i perioden. Jeres medarbejdere har muligvis haft en arbejds-pc med hjem.

Vi har måske haft behov for at anvende anderledes og måske mere usikre arbejdsrutiner for at kunne udføre det arbejde, der var nødvendigt. Nu handler det om, at komme tilbage til de sikkerhedsrutiner, vi havde før Corona-sundhedskrisen sendte os hjem. Hvis virksomheden ikke har meldt forholdsregler om informationssikkerhed ud, er der her alment gyldige råd, man som medarbejder kan følge.

Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker, når de arbejder hjemmefra. Hvis dette ikke er en mulighed, skal medarbejderne mindes om at opdatere dem jævnligt.

Sørg for at fjerne alle personhenførbare data eller andre sensitive data fra det it-udstyr, du har anvendt. Det kan have været relevant i hjemmearbejdsperioden at gemme data midlertidigt på it-udstyr, hvor det normalt ikke gemmes.

Husk at aflevere det ekstra it-udstyr, der har været lånt under hjemmearbejde. Vær opmærksom på om der ligger private informationer på udstyret, og slet dem hvis der gør. være brugernavne og passwords, der er gemt i browserne. Afinstallér de programmer på udstyret, som arbejdspladsen ikke normalt har godkendt brugen af, og som der har været behov for at installere i hjemmearbejdsperioden.

falske mails eller sms, som du modtager under dække af nyheder om corona. Husk også at beskytte den fysiske adgang til din arbejdscomputer, når du arbejder hjemmefra. Se også: Spørgsmål og svar om cybersikkerhed ved hjemmearbejde

Det er under alle omstændigheder en god ide at sikre sig, at man overholder virksomhedens it-sikkerhedspolitik. Husk corona-foranstaltningerne. Spørg it-supporten om, hvordan it-udstyret, der har været med hjemme, kan rengøres.

Se også: Brug af kommunikations- og samarbejdsplatforme Se også: Råd til borgerne om Cybersikkerhed Spørgsmål og svar om hjemmearbejde

Hvis man deler it-udstyr med kolleger, bør der være mulighed for – jf. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer – at desinficere det ved hvert brugerskifte. Husk at overføre alle arbejdsrelaterede filer du har gemt lokalt til f.eks. fællesdrev, hvorfra der fortages backup. Journalisér alt det, der er relevant, men som ikke er blevet journaliseret under hjemmearbejdet.

Vær opmærksom på det aktuelle trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte denne situation. forsøge at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af corona. Sørg for at medarbejderne kender processerne for fjernadgang, og tester, at de virker (f.eks. VPN, fler-faktor autentifikation osv.) Sørg for at infrastrukturen der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til at dække det øgede antal brugere, der skal have samtidig adgang.

PublikationerBeretninger Trusselsvurderinger

Vær for eksempel opmærksom på regler for brug af f.eks. private mailkonti og filudvekslingstjenester. Hvis din arbejdscomputer ikke holdes opdateret automatisk, skal du huske at holde den opdateret selv. Vær opmærksom på evt.